Expertise groepen

Naast de gebruikelijke huiswerk- & studiebegeleiding biedt leerKracht je ook vakgerichte begeleiding in de zogenoemde Expertise groepen.

Bèta vakken

Op dinsdag zal Bas Tijhof een bêta-groep begeleiden. Scholieren die moeite hebben met Wiskunde B, Natuurkunde of Scheikunde kunnen op dinsdag van 14.30u-18.30 terecht. Ook in deze groep is plaats voor maximaal 6 scholieren. In deze groep wordt gegarandeerd dat je altijd in totaal individueel een half uur aandacht/ les krijgt en dat er voldoende ruimte is voor vragen.

Talen

Op de woensdag komt er bij voldoende aanmeldingen (minimaal 3) een Expertise groep bij voor talen als Duits , Frans en Engels die begeleid wordt door Floortje Rietveld. Voor deze groep gelden dezelfde voorwaarden als bij de Bèta-groep.